Navigácia

Deň matiek na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

„Vďačiť Ti chcem, mama, za nežnosť a za lásku, ktorú si mi dala. Vďaka aj za život môj. Ukryla si v srdci každé trápenie a bôľ, všetko si mi dala, aj ten úsmev milý Tvoj. Aj keď možno zajtra nebudem už pri Tebe, svetlo Tvojej lásky bude žiariť vždy vo mne...“ Notoricky známe slová notoricky známej piesne majú pre každého z nás špecifický význam. Mama je len jedna, dokáže nahradiť každého, ale nikto nedokáže nahradiť mamu.

Silné puto „dieťa-mama“ prirodzene prechádza z rodinného prostredia do prostredia školského. Na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom sme Dňu matiek venovali dva kvalitné kultúrne programy. (pre pokračovanie článku kliknite na VIAC)


Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

Ako prvá sa predstavila naša materská škola svojím milým hodinovým predstavením pre všetky mamky. Osobitnú novinku s fotoalbumom nájdete TU.

Ani naši prváci nezabudli na Deň matiek. Dňa 23. mája 2019 takmer 60 prvákov nastúpilo na scénu pre divákov z kategórie najcennejších – pre vlastné mamy. Triedne učiteľky prvého ročníka (Mgr. Alena Želinská, Mgr. Mária Volčková, Mgr. Alžbeta Melicherová) nádherne vyzdobili priestory školskej jedálne, kde celý program prebiehal. Na oknách jedálne viseli prvákmi vyrobené portréty mamičiek. Mamky boli na program pozvané tiež vlastnoručne vyrobenými pozvánkami. Programu sa zúčastnilo aj vedenie našej školy: Mgr. Milena Kravcová, riaditeľka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove a zástupcovia našej školy PaedDr. Daniela Dunčáková a Mgr. Michal Skreptáč. Už pri „spoločnej privítanke“ mamičiek sa oči mamičiek leskli dojatím. Nasledoval spev, básne, piesne, tance. Na záver všetky deti vyslovili magické slová: „Vďaka Ti, Pane, za mamu; za to, že ju mám, z lásky Ti, mamička, srdiečko dám.“ Po programe sa každý prvák rozbehol k svojej mame a daroval jej vlastnoručne vyrobené srdiečko, kvietok a bozk. Emócie, emócie, emócie... o tom to celé je!

Rozvíjať u detí zdravé vzťahy by mala každá škola. Na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove sa o to snažíme. A, aby sa nezabudlo: kto ešte mamu má, nech ju hneď dnes uteká vystískať. Kto už ju nemá, v tichosti jej venujte pár myšlienok... Všetko len to „naj“ prajeme všetkým mamkám!

Mgr. Milena Kravcová, pani riaditeľka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove, chce veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vydarenému Dňu matiek na našej škole.

Mgr. Ján Šoltés
Mgr. Alena Želinská
Mgr. Mária Volčková
Mgr. Alžbeta Melicherová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy