Navigácia

MŠ - Vianočné tradície včera a dnes

V rámci aktivít projektu Srdce na dlani – spájanie medzigeneračných svetov a prehlbovania spolupráce medzi deťmi, rodičmi a starými rodičmi sme dňa 20. decembra 2017 realizovali vianočné vystúpenie detí materskej školy v jedálni základnej školy, kde sa deti prezentovali pásmami ľudových tradícií aj modernými choreografiami. V tomto predvianočnom období deti spríjemnili chvíle a potešili srdcia starým rodičom, rodičom aj všetkým prítomným. O tom, že sa vystúpenie detí páčilo, svedčili šťastné úsmevy aj slzy dojatia prítomných. Poďakovanie patrí aj Mgr. Jánovi Šoltésovi, ktorý sa postaral o ozvučenie, Ing. Dušanovi Kučovi za zdokumentovanie atmosféry objektívom, ako aj celému kolektívu učiteliek MŠ za snahu a trpezlivosť pri nácviku programu.


Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy