Navigácia

ŠKD - Ochrana proti násiliu a šikanovaniu

V rámci projektu Ochrana proti násiliu,šikanovaniu, ktorým sa zaoberá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, sme sa aj my, ŠKD 5.oddelenie spolu so žiakmi 3. a 4. oddelenia, zapojili. Dňa 19.09.2018 sme si do nášho ŠKD pozvali pracovníčku ÚPSVaR p. Mgr. Novákovu, aby svojou prezentáciou žiakom vysvetlila a objasnila niektoré pojmy, ako sú násilie a šikana. Cieľom tejto aktivity bolo zistiť, či sa žiaci už stretli niekedy s násilím alebo šikanovaním a ako mu predchádzať.

Na úvod som deťom prečítala rozprávku z knihy Kozmo a jeho dobrodružstvá. Táto postavička pochádzala z vesmíru a vo svojom príbehu chcela poukázať na to, ako si máme navzájom pomáhať, naučiť sa ovládať svoje impulzy a byť príkladom pre iných. Celý tento príbeh si mohli žiaci ešte ráz pozrieť na interaktívnej tabuli. Veľmi ich to potešilo, lebo všetky postavičky z príbehu mohli vidieť, a niektoré si z nich mohli aj vymaľovať.

Na záver sme sa zahrali hru, v ktorej každý žiak mohol svojmu spolužiakovi povedať niečo pekné a tí starší aj napísať alebo nakresliť. Žiakov táto téma veľmi nadchla. Všetci sa zapojili do rozhovoru a svojimi otázkami dokázali, že byť dobrým žiakom, kamarátom sa naozaj vyplatí.

vých. Marcinovová

Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy