• Slávnostné pasovanie prvákov 2023

    • 29. 9. 2023
    • Dňa 28. septembra popoludní za krásneho slnečného počasia sa na školskom dvore zišlo množstvo ľudí: samotných prvákov, ich rodičov i starých rodičov. Prítomných príhovorom privítala pani riaditeľka školy Mgr. Milena Kravcová. Následne si od p. Mgr. Jána Šoltésa vypočuli, čo musia deti absolvovať, aby mohli byť pasované za prvákov a prváčky.

     Hneď prvou aktivitou bolo prejsť Zlatou bránou, počas toho zaspievať pesničku. Potom spolu s rodičmi navštívili rozprávkové krajiny Písmenkovo, Číselkovo, Športovkovo, Šikulkovo, Zajkovo a Silákovo, v ktorých plnili predpísané úlohy. Niektoré disciplíny sa vyžadovali šikovnosť žiaka, v iných pomáhali aj mama či otec. Za každú splnenú úlohu dostal žiačik pečiatku do preukazu. A kto mal všetkých šesť, šiel si vybrať sladkú odmenu v podobe kakaového či makového závinu, a uhasiť svoj smäd teplým čajíkom.

     Keďže všetci prváci svoje úlohy v rozprávkových krajinách splnili, pred pasovaním ich čakala posledná úloha: p. učiteľ Šoltés slávnostne prečítal sľub prváka, s ktorým všetci žiaci bez výhrady súhlasili. Po tomto kolektívnom sľube prvákov už nič nebránilo tomu, aby pani zástupkyňa PaedDr. Daniela Remetová oficiálne pasovala každého prítomného žiaka za oficiálneho prváka našej školy. Každý pasovaný prvák dostal odznak prváka, pasovací dekrét a kvietok "Už som veľký prvák". To bolo detskej radosti!

     Už pasovaní prváci sa následne presunuli v sprievode svojich triednych učiteliek do juhovýchodného parku v areáli našej školy, kde spoločne aj tento rok zasadili svoj strom prvákov. Ten ich bude sprevádzať počas celého štúdia na našej škole. Počas sadenia stromu si všetci zaspievali. Tým sa skončila oficiálna časť vydareného popoludnia.

     Touto cestou chceme poďakovať všetkým zúčastneným, kolegom asistujúcim pri aktivitách, Ing. Dušanovi Kučovi za fotoreport, a špeciálne našim kuchárkam pod vedením p. vedúcej ŠJ za chutný kakaový a makový závin a čaj, ktoré doplnili energiu po aktivitách. Veríme, že pre všetkých to bol nezabudnuteľný zážitok a že sa táto akcia vydarí aj o rok. Pozývame vás pozrieť si fotoalbum:

     Slávnostné pasovanie prvákov 2023 - Obrázok 1
     Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

    • Európsky deň jazykov 2023

    • 27. 9. 2023
    • Jazyk je fenomén ľudskej spoločnosti. Je jedným zo základných znakov kultúry a štátov, celých spoločností. Európsky deň jazykov sa koná vo všetkých štátoch Európy už od roku 2001. Cieľom tejto obľúbenej aktivity je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Do akcie sa zapájame pravidelne už niekoľko rokov, no teraz sme si to zadefinovali trošku inak.

     Malo to „hromadnú formu“, všetko prebehlo v malej telocvični. Odštartovalo to úvodným vstupom pani riaditeľky Mgr. Mileny Kravcovej, po ktorej dal akciu do celého kontextu Mgr. Ján Šoltés. Spolužiaci sa prihovorili spolužiakom smiley v anglickom, nemeckom i ruskom jazyku. Tieto cudzie jazyky sa na našej škole vyučujú. Následne dostala priestor speváčka Adela Belejčáková s gitarovým sprievodom Olivera Žulu (obaja z 8. A triedy). Pieseň Let it be od „liverpoolských chrobákov“ The Beatles si vyslúžila obrovský potlesk spolužiakov.

     Potom už dostali priestor dvaja pozvaní hostia, ktorí si našli čas a fyzicky medzi žiakov našej školy prišli. Ako prvá vystúpila Annina Alexis Fedorková. Osobne prezentovala všetkým prítomným svoju životnú cestu od školských čias v Bardejove až po súčasnosť. Annina je skúsenou kozmopolitnou ženou, ktorá sa angažuje v mnohých spoločenských oblastiach. Pre viac INFO o tejto zaujímavej osobe odporúčame použiť internetový prehliadač. Menovať všetky jej aktivity nie je možné na takomto malom priestore.

     Ako druhý vystúpil na Európskom dni jazykov náš bývalý žiak Michal Ščur. Podobne ako Annina, aj on prezentoval svoju cestu od školských bardejovských čias až po svoju súčasnosť. Prešiel si mnohými životnými pozíciami, štátmi a pred publikom stál vyzretý 26-ročný chlap s jasným pohľadom na život. Po svojich štúdiách v Anglicku momentálne funguje v Bratislave a veľmi si ceníme, že meral cestu do Bardejova kvôli tejto našej udalosti.

     Vo svojich vystúpeniach obaja prezentujúci dali akcent na dôležitosť ovládania cudzích jazykov. Bez jazykových znalostí by určite nedosiahli to, čo dosiahli. Prítomní žiaci mali možnosť sledovať ľudí, ktorí v zahraničí dosiahli istú formu úspechu.

     Prostredníctvom „video vstupov zo záznamu“ sa všetkým prihovorili aj dvaja zahraniční Slováci: Filip Šinaľ zo Švajčiarska, ktorý sa prihovoril v nemeckom jazyku. A tak isto náš žiak Jakub Semanišin z USA. Bolo to veľmi osobné a milé. Snáď budeme mať v budúcnosti príležitosť privítať ich v našej škole osobne. Obe videá nájdete vo fotoalbume na konci článku.

     Akcia dopadla na jednotku s hviezdičkou smiley . Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek dielom prispeli k hladkému priebehu Európskeho dňa jazykov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove.

     Za učiteľov cudzích jazykov
     Mgr. Ján Šoltés

     Európsky deň jazykov 2023 - Obrázok 1
     Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

    • 3. projektové stretnutie v Španielsku sa končí - Adios España!

    • 26. 9. 2023
    • Španielsko - Granada -Andalúzia - škola - olivy - med - čokoláda.

     Posledný deň stretnutia Erasmus+ sa niesol v znamení týchto slov. Deň sme začali prehliadkou školy a zoznámením sa so španielskym vzdelávacím procesom.

     Program pokračoval návštevou neďalekej výrobne čokolády a medu. Každý z nás si vyrobil vlastnú čokoládu, propolisovú sviečku a odniesol si so sebou pohárik medu. Naše tváre žiarili šťastím, čokoládovým úsmevom a lepkavými medovými prstami. Každý smiech sa ale raz skončí...

     Záverečná párty bola plná lúčenia, objatí, sĺz a smutných tvárí nielen našich detí, ale aj ich "adoptívnych rodičov". Adios España!

     3. projektové stretnutie v Španielsku sa končí - Adios España! - Obrázok 1
     Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

    • 3. projektové stretnutie v Španielsku (deň č.4)

    • 24. 9. 2023
    • 4. deň španielskeho týždňa v rámci projektu Erasmus+ bol v znamení vody, kajakov, vodných bicyklov, kúpania, šantenia a priateľstiev s kamarátmi z Grécka, Talianska a Španielska. Po krátkej odbornej inštruktáži sme strávili nádherný deň na vodnej nádrži Negratin. Olá!

     3. projektové stretnutie v Španielsku (deň č.4) - Obrázok 1
     Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

    • 3. projektové stretnutie v Španielsku pokračuje

    • 23. 9. 2023
    • Dnešný deň španielskeho týždňa sa niesol v znamení návštevy historického mestečka Castril v provincii Granada. Mesto je chránenou oblasťou UNESCO a je tiež miestom, kde vedľa seba kedysi žili kresťanský, židovský a moslimský národ. Vystúpili sme na miesto nazývané Peña del Sagrado Corazón, kde sme pod sochou Krista (ochrancu dediny) mohli uvidieť úchvatnú krásu okolitej krajiny a spoznať históriu miestnych obyvateľov.

     3. projektové stretnutie v Španielsku pokračuje - Obrázok 1
     Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

    • 3. projektové stretnutie Digitálne kompetencie a čitateľské zručnosti - Španielsko 2023

    • 20. 9. 2023
    • Projektový tím pod vedením Mgr. Petra Vasilegu bude hosťom v španielskej škole CEIP SAN ISIDRO LABRADOR. Po trošku náročnej ceste sa žiaci našej školy privítali so svojimi kamarátmi v Španielsku a ubytovali sa v ich rodinách, kde spoznajú iné zvyky, kultúru, mentalitu, ale aj stravu typickú pre túto južanskú krajinu.

     3. projektové stretnutie Digitálne kompetencie a čitateľské zručnosti - Španielsko 2023 - Obrázok 1
     Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

    • Pripravujeme Európsky deň jazykov

    • 19. 9. 2023
    • Pripravujeme Európsky deň jazykov - Obrázok 1

     Podľa odborníkov sa dnes na svete hovorí 7117 jazykmi. Toto číslo sa neustále vyvíja, jazyky sú v pohybe a my sa o nich učíme každý deň viac a viac. Jazyky sa navzájom ovplyvňujú. V súčasnosti je ohrozených zhruba 40 % jazykov, často s menej ako 1000 hovoriacimi. Medzi najpoužívanejšie jazyky na svete patrí mandarínska čínština s približne 1,2 miliardami rečníkov. Nasleduje španielčina so 460 miliónmi rečníkov. India predstavuje pestrofarebný jazykový mix. Do celého sveta sa rýchlo rozširuje angličtina - jazyk cestovných, obchodných a medzinárodných rokovaní, zároveň tiež najpoužívanejší jazyk na internete. Jazyk je fenomén, ktorému sa oplatí venovať pozornosť. Aj o tom bude Európsky deň jazykov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. 26. septembra 2023 – ideme na to! Bližšie INFO už čoskoro smiley.

    • Jedálny lístok - 18.9.-22.9.

    • 18. 9. 2023
    • Z technických dôvodov zverejnený zatiaľ takto, klasickým spôsobom bude zverejnený neskôr. Zároveň sme ho zverejnili aj v aplikácii Edupage pod tlačidlom Jedálny lístok.

     Jedálny lístok - 18.9.-22.9. - Obrázok 1
     Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
  • O nás

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa, prosím, prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
    • O našej škole a o projektoch, do ktorých sme (boli) zapojení...

    •  

     Naša škola sa nachádza v krásnom prostredí v blízkosti rieky Topľa. Poskytuje starostlivosť deťom od útleho veku vďaka materskej škole. Ako jediná v okrese je zameraná na ľadový hokej, a to aj v spolupráci s mestským zimným štadiónom. Žiaci majú k dispozícii školskú jedáleň, školský bufet, telocvičňu a moderné odborné učebne. Pre široké športové vyžitie je k dispozícii veľké futbalové ihrisko s bežeckým oválom, asfaltová plocha na volejbal, florbal, vybíjanú a i., škôlkari využívajú bezpečné detské ihrisko.

     Škola prešla rekonštrukciou, pri ktorej boli vymenené všetky okná, škola bola kompletne zateplená a kotolňa vybavená najmodernejším automatickým zariadením. V škole boli natiahnuté nové rozvody modernej počítačovej siete a zároveň v nej bol vybudovaný kamerový systém slúžiaci na zdravia i majetku žiakov, čo sa nám už viackrát osvedčilo zatiaľ pri hľadaní stratených/zabudnutých vecí. Kamery sú namontované v každej triede, učebni i po chodbách a sú prepojené s bezpečnostným systémom napojeným na políciu.

     Na našej škole poskytujeme možnosť celodennej starostlivosti o deti už od útleho veku, kde najmenší chodia do materskej školy, žiaci po vyučovaní majú možnosť navštevovať Školský klub detí a rôznorodé záujmové útvary. Keďže naša škola je zameraná na ľadový hokej, máme na škole hokejové triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. V rámci vyučovania trénujú na krytom zimnom štadióne, ktorý sa nachádza neďaleko školy. V budovách školy sa nachádza aj súkromná základná umelecká škola. Starostlivosť o stravu zabezpečuje zmodernizovaná školská kuchyňa a školský bufet.

     Na základe projektu Inovatívne Pod Vinbargom získala naša škola z Európskeho sociálneho fondu 67 637 eur, ktoré využila na premenu tradičnej školy na školu modernú. Z týchto peňazí boli zakúpené Manuály ku školeniu IKT a k práci s interaktívnou tabuľou, školiaci materiál na anglický jazyk (slovníky, učebnice i interaktívne DVD), wifirouter, dataprojektor a čo je pre proces uľahčenia učenia najpodstatnejšie: 16 notebookov.

     V súčasnosti je škola plne zmodernizovaná, s prístupom do školskej siete a na internet v každej triede a učebni. Každá trieda je vybavená osobným počítačom, dataprojektorom a reproduktormi, čím sa stala multimediálnou učebňou. Mimo to škola disponuje 4 učebňami informatiky, 4 učebňami jazykov s interaktívnymi tabuľami. Na škole máme aj odborné učebne fyziky, chémie, biológie, geografie a dejepisu/ruštiny. V každej z nich sa nachádza počítač s dataprojektorom, ktorý využívajú nielen pedagógovia, ale i žiaci pri prezentovaní svojich projektov. Učebňa výtvarnej výchovy je vybavená multimédiami a učebne techniky dostatočným množstvom náradia a pomôcok na precvičenie manuálnych zručností. Učebňa matematiky a učebňa slovenského jazyka a literatúry sú vybavené najmodernejšou interaktívnou tabuľou ActivBoard s ultrakrátkym projektorom a ozvučením, čo robí matematiku i slovenčinu zaujímavými a hravými pre každého.

     Súčasťou školského areálu je detské ihrisko pre materskú školu, asfaltové ihrisko pre rozličné športové využitie, futbalové ihrisko s bežeckým oválom a samostatná budova telocvične s posilňovňou a sprchami.

     Na škole pracuje špeciálny pedagóg a škola úzko spolupracuje so súkromnou špeciálno-pedagogickou poradňou.

     Škola je zapojená do viacerých projektov, napr. do projektu „Škola podporujúca zdravie“, v rámci ktorého funguje školský parlament. Tvoria ho zástupcovia jednotlivých tried a jeho úlohou je byť poradným orgánom školy a rozhodovať trebárs o výbere odborných prednášok, akciách školy, jedálnom lístku a pod.

     Keďže našu školu navštevujú okrem mestských detí aj deti z okolitých obcí, podarilo sa nám zriadiť autobusovú zastávku priamo pri hlavnej bráne, čo umožňuje dochádzajúcim bezpečne a jednoducho dopraviť sa do školy.