Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Šaliansky Maťko 2019

  Dňa 16.1.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže umeleckého prednesu slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Našu školu budú na okresom kole reprezentovať žiaci Katarína Mikulová, 3.A (I. kategória) a Matúš Brezáni, 4.C (II. kategória).

  Šaliansky Maťko 2019 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Okresné kolo Olympiády z anglického jazyka na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

  Dňa 16. 01. 2019 sa na pôde ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove konal v poradí už 29. ročník Okresného kola Olympiády z anglického jazyka. Vo výchovno-vzdelávacom procese má táto olympiáda už tradične svoje pevné miesto, počas svojej 29-ročnej existencie priniesla množstvo talentovaných jednotlivcov na okresnej, krajskej i celoštátnej úrovni. Olympiádu otvorili krátkym príhovorom Mgr. Milena Kravcová, riaditeľka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove a PhDr. Miroslav Vančík z Oddelenia školstva a telesnej kultúry pri Mestskom úrade v Bardejove. Na súťaži sa stretlo 19 žiakov z 11 základných škôl mesta i okresu Bardejov. (pre pokračovanie článku a výsledky kliknite na VIAC)

  Okresné kolo Olympiády z anglického jazyka na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Pozvánka


  Pozvánka - Obrázok 1
  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
 • Pozvánka


  Pozvánka - Obrázok 1
  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

 • Pozvánka na karneval - Obrázok 1
  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

 • Strelecká liga 2018 - Majstrovstvá okresu a druhé kolo streleckej ligy v streľbe zo vzduchovky

  V telocvični našej školy sa 13.12.2018 uskutočnili okresné majstrovstvá SAŠ v streľbe zo vzduchovky a zároveň to bolo aj druhé kolo streleckej ligy. Svoju kvalitu potvrdili žiaci ZŠ Gaboltov, ktorí zvíťazili v kategórii jednotlivcov ale aj družstiev starších žiakov. U starších žiačok došlo k prekvapeniu, keď u dievčat zvíťazila Magdaléna Kuzmová s nástrelom 260 bodov zo ZŠ Komenského.

  Po generačnej výmene príjemne prekvapili mladší žiaci a žiačky zo ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, kde u žiakov zvíťazil Michal Hricik s nástrelom 236 bodov a na treťom mieste sa umiestnil Peter Smoleň, výkonom 198 bodov. V kategórii mladšie žiačky, zvíťazila Tamara Korbová výkonom 237 bodov a na treťom mieste skončila Jaroslava Virgalová výkonom 193 bodov - obe zo ZŠ s MŠ Pod Vinbargom.

  Zároveň zmiešané družstvo mladších žiakov v zložení M. Hricik, T. Korbová a P. Smoleň zvíťazili v tejto kategórií nástrelom 671 bodov pred ZŠ Gaboltov.

  Víťazi a víťazné družstvá postupujú na krajské majstrovstvá, ktoré sa uskutočnia v Prešove.

  Pre pokračovanie článku s výsledkovou listinou OM a stavom streleckej ligy po druhom kole kliknite na VIAC.

  Strelecká liga 2018 - Majstrovstvá okresu a druhé kolo streleckej ligy v streľbe zo vzduchovky - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Tvorivé dielne v 1.C

  V pondelok 10.12.2018 v triede 1.C sme zažili veľmi príjemné popoludnie počas vianočných tvorivých dielní. Malí prváci a ich rodičia sa zišli v tomto predvianočnom čase, aby spoločne strávili čas a tak umocnili atmosféru adventných dní a prichádzajúcich vianočných sviatkov. Šikovné ruky mamičiek a ich ratolestí vytvorili krásne vianočné ozdoby a dekorácie, ktorými ozdobili triedu. Pokojnú a tvorivú atmosféru umocňovali vianočné koledy a šťastné úsmevy deti.

  Tvorivé dielne v 1.C - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Vianočná burza 2018


  Vianočná burza 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
 • ŠKD - Tvorenie detí v decembri

  Mesiac december sa niesol v našom oddelení v radostnom duchu a očakávaní. Čakajú nás najkrajšie sviatky a nimi sú Vianoce a privítanie Nového roka 2019. Deti tvorili, vyrábali, skrášľovali. Pri tom sme sa učili koledy, vinše, básničky, aby mohli svojim najbližším pri stromčeku zavinšovať a zapriať všetko dobré. A aj my Vám všetkým takto vinšujeme:

   

  Šťastia, zdravia, dlhé žitie vinšujeme Vám. 

  Najprv pánu hospodáru, potom všetkým Vám. 

  Zďaleka my ideme, novinu Vám nesieme, 

  že sa Kristus pán narodil v meste Betleheme. 

   

  Želáme Vám, aby budúci rok bol pre nás všetkých niečim špeciálny. 

  Nech je každý nový deň naplnený zdravím, šťastím láskou a porozumením. 

  Nech máme každú minútu aspoň jeden dôvod pre radosť a urobíme si tak náš svet krajším.

  L.M.

  ŠKD - Tvorenie detí v decembri - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Rorátne sväté omše

  V dňoch 7.12 a 14.12.2018 sme sa s našimi tretiakmi zúčastnili „rorátnych“ svätých omší. „Rorátne“ sväté omše sú vlastne skoré ranné omše. My sme ich mali o 6.00 h. v Bazilike sv. Egídia. Je to symbolická príprava na narodenie Ježiša Krista, ktorý je svetlom. Ľudia prichádzajú a prinášajú si v lampášiku svetlo sviece, ktoré majú pred sebou počas celej svätej omše. Tá je celá vo tme, len pri svetle sviečok. Rorátne sväté omše majú svoju historickú tradíciu. Slávia sa ku cti Božej Matky väčšinou v skorých ranných hodinách pred svitaním. Roráty pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách”. Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne zo 16. storočia z Francúzska „Rorate coeli de super...” – „Rosu dajte nebesia zhora...”
  Po svätej omši sme mali malé občerstvenie v kat. kruhu. Takto povzbudení sme išli do školy.

  Rorátne sväté omše - Obrázok 1
  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

 • Vianočný volejbalový turnaj 2018

  Dňa 18.12.2018 sa uskutočnil na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom volejbalový turnaj učiteľov a žiakov 8. – 9. ročníka. Milovníci volejbalu z radov žiakov a učiteľov sa tešili na túto obľúbenú športovú akciu. Volejbalový turnaj prebiehal v uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Cieľom turnaja bolo získať pre tento šport čo najviac žiakov, vzbudiť záujem o volejbal, zabaviť sa v tomto predvianočnom zhone a vštiepiť žiakom správne pohybové návyky a motorické zručnosti, na ktoré sa dá v ďalšom zdokonaľovaní nadviazať. Víťazom bol každý, kto sa vianočného turnaja zúčastnil...

  Mgr. Jozef Krochta

  Vianočný volejbalový turnaj 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Výsledky školského kola Dejepisnej olympiády

  14. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci 6.-9. ročníka, ktorí vo svojej kategórii dosiahli nasledujúce výsledky:

  Kategória F   -   žiaci 6. ročníka:
  1. miesto   -    Barbora Bereščáková   6.C
  2. miesto   -    Sonja Homzová   6.C 
  3. miesto   -    Hudáková Lívia    6.D

  Kategória E   -   žiaci 7. ročníka:
  1. miesto   -   Filip Jurek   7. C
  2. miesto   -   Samuel Chovan  7. B
  3. miesto   -   Bruno Mačej  7. B

  Kategória D   - žiaci 8. ročníka:
  1. miesto   -   Bibiána Bereščáková   8.B
  2. miesto   -   Hana Harbaľová    8.B
  3. miesto   -   Erik Želinský   8.A

  Kategória C   -   žiaci 9. ročníka:
  1. miesto    -     Tomáš Jackanin   9.C
  2. miesto    -     Maximilián Cverdeľ   9.B
  3. miesto    -     Marta Adamišinová   9.C

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v obvodovom kole, ktoré sa uskutoční 14. februára 2019 na ZŠ s MŠ Pod Papierňou v Bardejove.

  Výsledky školského kola Dejepisnej olympiády - Obrázok 1
  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

 • Lomihlav 2018

  Dňa 30.11.2018 sa v priestoroch Gymnázia Alejová v Košiciach uskutočnila celoslovenská súťaž štvorčlenných tímov z matematiky. Súťaž organizuje Združenie STROM a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach pre žiakov základných a príslušných tried osemročných gymnázií. Našu školu reprezentovala táto štvorica: Richard Kuzmišin z 9. B, Peter Paľa a Richard Vasilega z 9.A triedy a Samuel Chovan zo 7.B. Z 50 družstiev sa našej štvorici podarilo umiestniť na 26. mieste.

  Lomihlav 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.


 • MŠ - Vianočné vystúpenie 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Vianočná besiedka 2.C

  Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám...  táto a iné koledy a vinše zazneli  v programe Vianočnej besiedky v podaní žiakov 2.C, ktorú si deti s pani učiteľkou pripravili pre rodičov.

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa dokázali na chvíľu zastaviť v tomto uponáhľanom čase a spolu so žiakmi priblížiť si čaro Vianoc – najkrajších sviatkov v roku.

  Vianočná besiedka 2.C - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Školské kolo jubilejného 40. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda

  V stredu a štvrtok tento týždeň sa uskutočnilo školské kolo jubilejného 40. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda. 12. a 13. decembra si zmeralo sily 68 žiakov 3. až 8. ročníka. Najúspešnejšími riešiteľmi, ktorí budú našu školu reprezentovať na okresnom kole, sa stali:

  3. ročník - kategória P3:

                  1. miesto: Oliver Žula 3. A

                  2. miesto: Peter Klimek 3. A

                  3. miesto: Gregor Harbaľ 3. A

  4. ročník – kategória P4:

                  1. miesto: Adam Romanowski 4. B

                  2. miesto: Tomáš Paňko 4. C

                  3. miesto: Oliver Kováčik 4. A

  5. ročník – kategória P5:

                  1. miesto: Nikola Kundrátová 5. C

                  2. miesto: Patrik Jonov 5. C

  6. ročník – kategória P6:

                  1. miesto: Lívia Hudáková 6. D

                  2. miesto: Terézia Ščurová 6. A

  7. ročník – kategória P7:

                  1. miesto: Kristián Kopčík 7. C

                  2. miesto: Samuel Chovan 7. B

                  3. miesto: Majerníková Miriam 7. B a Stanislav Halečka 7. A

  8. ročník – kategória P8:

                  1. miesto: Tomáš Tomko 8. C

                  2. miesto: Erik Želinský 8. A

                  3. miesto: Veronika Zbihlejová 8. A

  Školské kolo jubilejného 40. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda - Obrázok 1
  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

 • Predajná výstava anglických kníh na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

  V dňoch 12. a 13. decembra 2018 mali žiaci našej školy možnosť zúčastniť sa predajnej výstavy anglickej literatúry. Mgr. Renáta Stachurová, zástupkyňa britského vydavateľstva Usborne, prezentovala množstvo pútavých kníh pre deti všetkých ročníkov. Žiaci si so záujmom knihy listovali, prezerali, čítali, kupovali. Hlavnou myšlienkou predajnej výstavy bolo dostať knižky čo najbližšie k deťom. Ďakujeme vedeniu školy za možnosť túto predajnú výstavu usporiadať, pani Stachurovej za profesionálny i ľudský prístup a, samozrejme, našim žiakom, že o zahraničné knihy prejavili evidentný záujem. Kniha v rukách žiaka – obraz, ktorý nikdy nevyjde z módy...

  Predajná výstava anglických kníh na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ŠKD - Tvorivé predvianočné popoludnie 2018

  Zaujímavé popoludnie sme zažili v ŠKD pár dní pred Vianocami. Zorganizovali sme tvorivé dielne, kde si rodičia a deti vytvorili skutočne nádherné vianočné gule. Takýmto netradičným spôsobom sa deti učili pracovať so servítkou, nožnicami, lepidlom a iným materiálom - určite nie prvýkrát, veď takéto aktivity robíme často, ale prítomnosť rodičov vyvodila pri tejto činnosti veľmi príjemnú a družnú atmosféru plnú spontánnych rozhovorov a možno aj trochu zábavy.

  Tvorivé dielne viedla p. Snaková, ktorá takéto vianočné ozdoby robí už dlho a je skutočne zručná. Keď prišla a vybalila profi materiál zo svojho kufríka, všetci sme pozerali, koľko všakovakých vecí sa tam ukrýva. Veľa z toho ponúkla aj nám. Deťom, ale aj ich rodičom išla práca, ako sa hovorí, od ruky a každý sa niečo naučil z klasickej handmade výroby servítkovou technikou. Deti si výrobky zobrali domov, niektorí ich ponechali na výzdobu v škole. Nemôžme nespomenúť aj malé pohostenie v podobe koláčikov a medovníkov, ktoré k takejto predvianočnej atmosfére patria.

  Tieto tvorivé dielne sme zorganizovali, aby sme podporili záujem o výtvarné techniky a zručnosti, tvorivosť a kreativitu u detí, a hlavne budovali a upevňovali dobré vzťahy v ŠKD. Ďakujem všetkých rodičom, ktorí si našli čas a svojou prítomnosťou nám spríjemnili toto sviatočné popoludnie.

  Vych. Eva Kovácsová

  ŠKD - Tvorivé predvianočné popoludnie 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ŠKD - Adventný čas 2018

  Predvianočný čas je časom očakávania najkrajších sviatkov – Vianoc. Je to obdobie príprav, nákupov, zdobenia si svojich príbytkov. Možno je to obdobie zamyslenia sa, pokánia.

  Aj my v ŠKD sme sa predsavzali, že okrem týchto bežných príprav pripravíme na Vianoce i naše srdiečka a budeme viac ako inokedy vykonávať dobré skutky.

  Vyrobili sme si adventný kalendár v podobe škriatkov, ukryli sme tam rôzne malé darčeky a každý deň v advente si ten žiak alebo žiačka, ktorý vykonal niečo výnimočné pre rodičov, učiteľov, kamarátov alebo pre úplne cudzieho človeka, vyberie prekvapenie.

  Možno to bude znieť ako „klišé“, ale vypočula som si skutočne zaujímavé až dojímavé príbehy , ako je obdarovanie bezdomovca, záchrana zvieratka, ponúknutie jedla hladnému kamarátovi, pomoc v obchode, vrátenie peňazí v bufete, požičanie škrečka kamarátke, ktorá si ho nemôže zadovážiť a ešte veľa ďalších dobrých skutkov.

  Verím, že po skončení adventu deti budú v takomto duchu pokračovať, a že nebudú za takéto dobré činy očakávať odmenu, ale spravia ich len tak - nezištne.

  Vych. Eva Kovácsová

  ŠKD - Adventný čas 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy