Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • +421 54 4723633

Piatok 4. 9. 2015

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 2004358

Narodeniny a meniny

Zajtra (Sobota 5.9.2015)
Natália Lišivková (3.A)
Pozajtra (Nedeľa 6.9.2015)
Natália Volčková (5.B)
Alica Cverdeľová (9.A)

Vitajte na stránke školy!

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, známky, fotoalbumy a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Majstrovstvá Európy 2015 v raketovom modelárstve v Ľvove na Ukrajine

  V dňoch 21.08.2015 až 28.08.2015 sa Slovenská reprezentácia raketových modelárov zúčastnila Majstrovstiev Európy v raketovom modelárstve, ktoré sa uskutočnili v meste Ľvov na Ukrajine. Majstrovstiev Európy sa zúčastnilo 12 štátov a mimo súťaž reprezentanti USA.

  Reprezentácia Slovenskej republiky bola zložená z ôsmich seniorov a šiestich juniorov. Mesto Bardejov zastupovali dvaja modelári a junior Dušan Udič - žiak základnej školy pod Vinbargom - a senior Ing. Švec Vladimír, jednak ako súťažiaci, ale hlavne ako time manager.

  Slovenskí reprezentanti sa vrátili z Majstrovstiev Európy s ojedinelým úspechom a to ziskom 19 medailí!

  Juniori:
  individuálne umiestnenie: 1. miesto - 2 medaily, 2. miesto - 1 medaila, 3. miesto - 2 medaily
  umiestnenie družstiev: 1. miesto  - 1 medaila, 2. miesto - 4 medaily, 3. miesto - 2 medaily

  Seniori:
  individuálne umiestnenie: 1. miesto - 2 medaily, 3. miesto - 1 medaila
  umiestnenie družstiev: 1. miesto - 1 medaila, 2. miesto - 3 medaily

  Nás najviac potešila vzorná reprezentácia Dušana Udiča, žiaka základnej školy pod Vinbargom, ktorý v troch kategóriách v družstvách doniesol domov do Bardejova dve medaily za 2. miesto a jednu za 3. miesto. 

  Družstvá:
  2. miesto - S3A, raketa padák (súťaží sa v dosiahnutí najdlhšieho času letu modelu)
  2. miesto - S7A, makety skutočných rakiet zhotovené v mierke (jedná sa najnáročnejšiu raketomodelársku kategóriu)
  3. miesto - S5B, maketa - výška (sú to taktiež makety skutočných rakiet zhotovené v mierke, kde sa hodnotí dosiahnutie najväčšej výšky)

  Ing. Vladimír Švec.
  (vedúci modelárskeho krúžku CVČ pri základnej škole pod Vinbargom)


 • Voľnočasové aktivity CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 v Bardejove

  Vážení rodičia, v školskom roku 2015/16 si Vaše deti budú môcť vybrať z týchto záujmových útvarov (zoznam je priebežne dopĺňaný):

 • OZNAM

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove oznamuje, že dňa 10.09.2015 (štvrtok) v čase 07:30-17:30 bude na našej škole prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia spoločnosťou VSD, a.s.. Prerušenie sa týka ulíc Toplianska, Kutuzovova a Pod Vinbargom. Strava v našej školskej jedálni bude v tento deň podávaná vo forme suchých balíčkov, vyučovanie bude prebiehať bezo zmien. Zároveň si spoločnosť VSD, a.s. dovoľuje občanov i touto cestou upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd. Za porozumenie ďakujeme.

 • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

  Vážení rodičia, na žiadosť niektorých rodičov našich budúcich prváčikov, sme do sekcie Dokumenty pripravili zoznam školských potrieb (Školské potreby prváka.doc), ktoré budú potrebovať v 1. ročníku. :)

 • Školský rok 2014/15 sa končí...


 • Z rozlúčkovej slávnosti deviatakov...


 • Športové výsledky Modelárskeho krúžku CVČ pri Základnej škole pod Vinbargom

  Žiaci modelárskeho krúžku CVČ pri Základnej škole pod Vinbargom sa v školskom roku 2014/2015 zúčastnili 10 modelárskych súťaži, z toho na 3 medzinárodných súťažiach svetového pohára, na ktorých súťažili spolu so seniormi.

  Tieto súťaže sme mohli úspešne absolvovať vďaka finančnej dotácii mesta Bardejov v zmysle §7, ods.4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a VZN mesta Bardejov č. 68/32005 o poskytovaní dotácii.

  Na základe dosiahnutých výsledkov bol Dušan Udič nominovaný na Majstrovstvá Európy v raketovom modelárstve 2015 v Ľvove - Ukrajina (v mesiaci august).

  V septembri a októbri 2015 sa ešte zúčastníme na svetovom pohári v Novom Targu - Polsko a v Ljubljane - Slovinsko. Naše výsledky:

 • Medzníky 2. svetovej vojny

  Pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny zorganizoval Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v spolupráci s Mestským úradom – oddelenie školstva, mládeže a športu – 9. júna 2015 v CVČ v Bardejove okresnú súťaž Medzníky 2. svetovej vojny.

  Jej cieľom bolo upevňovať, rozširovať a prehlbovať  vedomosti mládeže z novodobých dejín. Taktiež si pripomenúť 71. výročie Slovenského národného povstania a 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny, budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu v 2. svetovej vojne, pestovať hrdosť na národnooslobodzovacie tradície nášho ľudu a prispievať k odhaľovaniu neľudskosti fašizmu a neofašistických ideí.

  V konkurencii žiakov 9. ročníka bardejovského okresu našu školu reprezentovalo družstvo 9. C triedy v zložení: Zuzana Kohutová, Vladimír Slivka a Erik Seman. Po troch náročných kolách si nakoniec vybojovali 1. miesto. V súťaži jednotlivcov opäť zvíťazili naši žiaci Zuzana KohutováErik Seman s rovnakým počtom bodov.

  Deviatakom srdečne blahoželáme, ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy a želáme veľa ďalších úspechov.


 • Potešili sme starké v zariadení Topľa

  Dňa 4.6.2015 boli deti zo Školského klubu navštíviť starké v zariadení Topľa na Toplianskej ul. v Bardejove s pestrým kultúrnym programom. Deti pekne zaspievali, zarecitovali, ale aj zatancovali. V závere boli odmenené za svoju snahu veľkým potleskom, sladkou odmenou a džúsom. Veríme, že sa cele stretnutie vydarilo a páčilo. Tešíme sa na ďalšie spoločné popoludnie a ďakujeme všetkým, ktorí pomohli akýmkoľvek spôsobom pri príprave celého podujatia.

  Autor L.M. • Poznaj svoju minulosť

  Prvý júnový štvrtok, 4. 6. 2015, bolo v budove historickej radnice na Radničnom námestí v Bardejove neobyčajne rušno. S blížiacou sa druhou hodinou sa pomaly začali schádzať žiaci základných škôl plní očakávaní, aby sa dozvedeli výsledky  súťaže Poznaj svoju minulosť.

   

  Úlohou žiakov bolo vytvoriť vlastný časopis pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Celý časopis bol venovaný práve tomuto významnému slovenskému národovcovi, kodifikátorovi spisovnej slovenčiny a nositeľovi viacerých zvučných prívlastkov.

   

  Našim žiakov sa výborne darilo, keď získali všetky ceny v oboch kategóriách. Ich dvojmesačná práca sa odzrkadlila do podoby dvoch prvých a dvoch druhých miest. Dokonca Michal Čopák zo 7.A sa stal absolútnym víťazom celej súťaže. Veď posúďte sami.

  Kategória 5. a 6. ročník
  Petra Golecová 6. A  - Cena riaditeľa Šarišského múzea
  Veronika Harajdová 6. B -  Cena riaditeľa Poľsko-slovenského domu

  Kategória 7., 8. a 9. ročník
  Michal Čopák 7. A - Cena prednostu Okresného úradu

  Natália Mačušová 8. B – Cena riaditeľky CVČ

  Srdečne gratulujeme!


Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • +421 54 4723633

Fotogaléria - staré albumy