Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • +421 54 4723633

Nedeľa 2. 8. 2015

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 1985807

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 2.8.2015)
Kristián Soroka (8.B)
Zajtra (Pondelok 3.8.2015)
Lucia Peláková (9.B)
Jerguš Ferenc (8.D)
Pozajtra (Utorok 4.8.2015)
Dávid Andruško (6.A)
Lenka Hudáčová (1.A)
Kristína Jurčová (9.C)
Dominik Balaščák (9.C)
Dominik Beran (4.B)
Dominika Boháčová (1.B)
Dominika Dendisová (8.B)
Dominika Ferková (7.A)
Dominik Paranič (7.C)
Dominik Staš (9.A)
Dominik Zbihlej (5.B)
Dominika Čanová (7.C)

Vitajte na stránke školy!

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, známky, fotoalbumy a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Školský rok 2014/15 sa končí...


 • Z rozlúčkovej slávnosti deviatakov...


 • Športové výsledky Modelárskeho krúžku CVČ pri Základnej škole pod Vinbargom

  Žiaci modelárskeho krúžku CVČ pri Základnej škole pod Vinbargom sa v školskom roku 2014/2015 zúčastnili 10 modelárskych súťaži, z toho na 3 medzinárodných súťažiach svetového pohára, na ktorých súťažili spolu so seniormi.

  Tieto súťaže sme mohli úspešne absolvovať vďaka finančnej dotácii mesta Bardejov v zmysle §7, ods.4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a VZN mesta Bardejov č. 68/32005 o poskytovaní dotácii.

  Na základe dosiahnutých výsledkov bol Dušan Udič nominovaný na Majstrovstvá Európy v raketovom modelárstve 2015 v Ľvove - Ukrajina (v mesiaci august).

  V septembri a októbri 2015 sa ešte zúčastníme na svetovom pohári v Novom Targu - Polsko a v Ljubljane - Slovinsko. Naše výsledky:

 • Medzníky 2. svetovej vojny

  Pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny zorganizoval Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v spolupráci s Mestským úradom – oddelenie školstva, mládeže a športu – 9. júna 2015 v CVČ v Bardejove okresnú súťaž Medzníky 2. svetovej vojny.

  Jej cieľom bolo upevňovať, rozširovať a prehlbovať  vedomosti mládeže z novodobých dejín. Taktiež si pripomenúť 71. výročie Slovenského národného povstania a 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny, budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu v 2. svetovej vojne, pestovať hrdosť na národnooslobodzovacie tradície nášho ľudu a prispievať k odhaľovaniu neľudskosti fašizmu a neofašistických ideí.

  V konkurencii žiakov 9. ročníka bardejovského okresu našu školu reprezentovalo družstvo 9. C triedy v zložení: Zuzana Kohutová, Vladimír Slivka a Erik Seman. Po troch náročných kolách si nakoniec vybojovali 1. miesto. V súťaži jednotlivcov opäť zvíťazili naši žiaci Zuzana KohutováErik Seman s rovnakým počtom bodov.

  Deviatakom srdečne blahoželáme, ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy a želáme veľa ďalších úspechov.


 • Potešili sme starké v zariadení Topľa

  Dňa 4.6.2015 boli deti zo Školského klubu navštíviť starké v zariadení Topľa na Toplianskej ul. v Bardejove s pestrým kultúrnym programom. Deti pekne zaspievali, zarecitovali, ale aj zatancovali. V závere boli odmenené za svoju snahu veľkým potleskom, sladkou odmenou a džúsom. Veríme, že sa cele stretnutie vydarilo a páčilo. Tešíme sa na ďalšie spoločné popoludnie a ďakujeme všetkým, ktorí pomohli akýmkoľvek spôsobom pri príprave celého podujatia.

  Autor L.M. • Poznaj svoju minulosť

  Prvý júnový štvrtok, 4. 6. 2015, bolo v budove historickej radnice na Radničnom námestí v Bardejove neobyčajne rušno. S blížiacou sa druhou hodinou sa pomaly začali schádzať žiaci základných škôl plní očakávaní, aby sa dozvedeli výsledky  súťaže Poznaj svoju minulosť.

   

  Úlohou žiakov bolo vytvoriť vlastný časopis pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Celý časopis bol venovaný práve tomuto významnému slovenskému národovcovi, kodifikátorovi spisovnej slovenčiny a nositeľovi viacerých zvučných prívlastkov.

   

  Našim žiakov sa výborne darilo, keď získali všetky ceny v oboch kategóriách. Ich dvojmesačná práca sa odzrkadlila do podoby dvoch prvých a dvoch druhých miest. Dokonca Michal Čopák zo 7.A sa stal absolútnym víťazom celej súťaže. Veď posúďte sami.

  Kategória 5. a 6. ročník
  Petra Golecová 6. A  - Cena riaditeľa Šarišského múzea
  Veronika Harajdová 6. B -  Cena riaditeľa Poľsko-slovenského domu

  Kategória 7., 8. a 9. ročník
  Michal Čopák 7. A - Cena prednostu Okresného úradu

  Natália Mačušová 8. B – Cena riaditeľky CVČ

  Srdečne gratulujeme!


 • Červený kríž 2015

  Dňa 2.6.2015 sa žiaci našej školy zúčastnili okresnej súťaže Mladých zdravotníkov organizovanej Slovenským Červeným krížom. Družstvo Mladých zdravotníkov I. stupňa v zložení Peter Paľa (5.A), Henrieta Semanová (5.A), Sarah Goboňová (5.B), Terézia Mačušová (5.B) a Samuel Chovan (3.B) sa umiestnilo na peknom 4. mieste. Družstvo Mladých zdravotníkov II. stupňa v zložení Erika Babčáková (9.B), Sabína Sterančáková (8.B), Barbora Udičová (8.B), Natália Mačušová (8.B) a Radka Čanová (8.B) obsadili 1. miesto. Blahoželáme!


 • Naši žiaci na 14. ročníku matematickej súťaže Mamut

  Dňa 29.mája sa v areáli základnej školy na Považskej ulici č.12 uskutočnil už 14. ročník matematickej súťaže Mamut. Táto súťaž je určená pre žiakov 4. - 6.ročníka ZŠ. Medzi sebou súťažili päťčlenné družstvá z košického a prešovského kraja. Našu školu reprezentovali žiaci:

  Adam Kačmár ..........  6.A,
  Samuel Varchol ......... 6.A,
  Artúr Malaník .............6.B,
  Richard Kuzmišin ...... 5.B,
  Peter Paľa .................5.A.

  Súťaže sa zúčastnilo 31 družstiev, z ktorých ocenených bolo prvých desať družstiev. Naši žiaci v tejto náročnej konkurencii obstáli celkom dobre, keď skončili na 11.mieste. Spomenutým žiakom blahoželáme.


 • MDD v ŠKD 2015

   

 • Deň detí 2015

  Pri príležitosti takej významnej udalosti, akou je Medzinárodný deň detí, žiaci 8.B a 8.C pod vedením p. uč. Chovanovej a Kravcovej pripravili pre našich prvákov a druhákov na školskom dvore rôzne súťaže. Súťaže boli zamerané nielen na šikovnosť, ale i na vedomosti. Na záver boli všetci zúčastnení odmenení vecnými cenami a sladkou maškrtou.


Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • +421 54 4723633

Fotogaléria - staré albumy